Termografering
Termografering vil si at vi omgjør de elektromagnetiske strålene som alle objektene rundt oss avgir til lesbare bilder. Litt enkelt forklart omgjør vi temperaturforskjeller til bilder. 

Termografering har tre viktige egenskaper: økt sikkerhet, bedre dokumentasjon og lavere driftsutgifter (økonomi).
Org.nr. 919 780 142