El-kontroll
Statuskontroll av elektriske anlegg i boliger, driftsbygninger og næringsbygg. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann. 

El-kontrollen skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander.
Org.nr. 919 780 142