Telefon: 911 54 140     Mail: post@loflo.no

Vi er totalleverandør av 
installasjons- og elektrotenester


Vi tek på oss alt frå små installasjonsoppdrag til prosjektering og montering av større anlegg. 

I tillegg utfører vi montering og kontroll av brannalarmanlegg, naud- og ledelysanlegg, samt røykluker.   

K A M P A N J E

Kampanje på elbil-ladar

Med elbil-ladar kan du lade opp til 10 gonger raskare enn i en vanleg stikkontakt. Du ladar så raskt som mogleg med den kapasiteten som er tilgjengeleg og gir deg garantert høgaste ladeffekt.

Ta kontakt for tilbod.

El-kontroll

Statuskontroll av elektriske anlegg i bustadar, driftsbygningar og næringsbygg. Målsetjinga er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er risiko for brann.

Installasjon

Alt innan installasjon og vedlikehald av elektriske anlegg. 

Interiør og belysning


Løflo Installasjon AS tilbyr det siste innanfor design og interiør. Vi har tett dialog med våre leverandørar og kan vise kva som finst på markedet. 

Treng du hjelp til elektrisk installasjonsarbeid ?


Kontakt oss – vi er klare til å hjelpe deg med kva det skal vere!