Telefon: 911 54 140     Mail: post@loflo.no
Serviceavtale brann
Serviceavtale – Brannalarm og nødlys

Dersom du har eit brannalarmanlegg, og/eller eit nødlysanlegg krev desse periodisk kontroll og vedlikehald. Det er viktig å sikre at anlegga er i forskriftsmessig stand, og fungera som forutsatt dersom uhellet er ute. Ein periodisk kontroll vil syte for at du som eigar/brukar vil ha tryggleiken i eit anlegg som fungera, og at du til ein kvar tid vil ha oversikt over eventuelle feil og manglar ved anlegget.

Vi syter for at ditt anlegg er i orden!

LøFlo Installasjon AS er sertifisert samarbeidspartner med Prosec og Elotec og utfører service, vedlikehald, samt montera nye brannalarm og nødlysanlegg, både for bustad, landbruk og næring.

Ta kontakt for en serviceavtale, vi syter for alt du trenge!
–      Kontrakt med fastpris og enkle føresetnadar
–      Kontrollen vert utført og dokumentert iht. krav frå forsikringsselskap og myndigheiter
–      Full oversikt over dine avtalar og kontrollar på nett med eigen innlogging
–      Du blir kontaktet når det er tid for ny kontroll