Telefon: 911 54 140     Mail: post@loflo.no
Termografering
Vi utfører termografering for å oppdage og påvise varmgang i elektriske anlegg.

Kva er elektrotermografi?

Termografering er ein metode som vert brukt for å oppdage varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Metoden er berøringsfri og vert utført når anlegget er i drift. 

Instrumentet som vert brukt er ein type kamera med infrarød teknikk (IR) som omdanner infrarød stråling/varmebilder (IR-bilder) til bilder som viser temperaturvariasjonar. Unormalt høge temperatura vert betrakta som avvik og IR-bildet blir analysert for deretter å inngå i ein avviksrapport. Dette utføres som ein del av el-kontrollen eller det kan utførast som ein sjølvstendig kontroll.

Kontroll av el-tavler og utstyr

Brann og driftstopp som skuldast feil i elektriske anlegg kan førebyggjast ved å innføre termografering som ein jamleg del av eit kontrollprogram.

Dette vil blant anna bidra til å:
•      Oppdage varmgang i koplinger
•      Avdekke komponentfeil
•      Registrere feilbelastninga
•      Førebyggje brann i el-tavler

Sertifikat termografi