Telefon: 911 54 140     Mail: post@loflo.no
Smarthus
Smarthus - styr heimen med skjermen
Med smarthusløysingar i heimen kan du fjernstyre varme, lys og til og med lyd og bilde fra mobilen – også når du ikkje er heime.

Kva er smarthus?

Smarthus er ein intelligent heim som kan kontrollerast og fjernstyrast frå mobilen eller eit kontrollpanel. Du kan styre varmeforbruk og lys med tidsinnstillingar og sensorar, skru på kaffitraktaren før du står opp – det er eigentleg kun fantasien som setter grenser, og du kan utvide og endre funksjoner ettersom livet forandrar seg.
Alle typar bustadar kan få smarthusløysingar som forenklar og gjer kvardagen meir komfortabel

Fordeler med smarthus

Smarthus tar i bruk nyare teknologi for å redusere energiforbruk, gje betre inneklima og auke sikkerheita i heimen på ein enkel måte. Det kan installerast både med kabel eller trådlaust med wifi etter kva slags moglegheiter du har i din bustad. I eit nybygg eller ved renovering kan kablane leggast inni veggen, mens i eit eldre hus vil trådlaus tilkopling truleg vere den beste løysinga.

Kva kostar eit smarthus?
Alle typar bustadar kan få smarthusløysingar som forenklar og gjer kvardagen meir komfortabel, utan at det trenger å vere eit omfattande arbeid. Vi bruka dei same stikkontaktene og brytarane som du kjenner frå før, men med ein moglegheit for fjernstyring. Du kan nytte dei funksjonane som passar din kvardag, eller gjere endringar i eige tempo etterkvart som behova melder seg. 

Ta kontakt med oss om du vil ha råd og vink om å styre heimen med skjermen.

Les meir om Xcomfort her: http://www.xcomfort.no/
Les meir im KNX her: https://www.gira.com/en/index.html