Telefon: 911 54 140     Mail: post@loflo.no
Oppvarming og varme i gulv
Riktig bruk av varmekilder er viktig
Ein moderne løysing for oppvarming gir auka komfort, betre innemiljø og økonomi. Dette er viktig i alle typar bygg anten det er heime i huset ditt, på hytta eller på jobben. I tillegg til ein vesentleg betre lønnsemd er dagens varmeløysingar også veldig miljøvennlege.

Mindre utslepp av klimagassar og partikler er nokre av fordelane. Med vårt skiftande klima er det enda viktigare å installere riktige varmeløysingar der ein kan ha det fint og varmt vinterstid og behageleg og svalt sommarstid.

Mange kriterier avgjer kva som er rett val
Det er mange ting som avgjer kva som er den rette måten å varme akkurat din heim/hytte/kontor. Det er storleik, klimaforhold, bruksmønster og sjølvsagt individuelle ønskjer og behov. LøFlo Installasjon vil planlegge den løysinga som er best for ditt behov. Ta kontakt med oss så kan vi fortelle deg kva alternativ du har.

Systema kan som oftast styrast med fjernkontroll, eit kontrollpanel eller brytarar på veggen. I dei fleste tilfelle er det også mogleg å styre systema via mobiltelefon eller internett.

Varmefolie
Varmefolie er ei god løysing for parkett, laminat eller tregulv. Varmefolien er vedlikeholdsfri, krever lav varmeeffekt, og er rimelegare å legge enn vannbåren varme. 
Du kan lese mer om varmefolie her:  https://elflex.no/